Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 8/2011 Zarzadu Powiatu Grójeckiego z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie: przekazania prawa do dysponowania nieruchomością dla celów budowlanych Urzędowi Miejskiemu w Warce.
Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz .U. Nr 142 pozycja 1592, tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm./ uchwala się co następuje :§ 1

Wyraża się zgodę na udostępnienie Gminie Warka :
- terenu działki o nr ewidencyjnym 163 – obręb geodezyjny Nowa Wieś,
- terenu działki o nr ewidencyjnym 112 – obręb geodezyjny Konary,
- terenu działki o nr ewidencyjnym 175/1 i 177 – obręb geodezyjny Grażyna , do celów budowlanych – budowy oświetlenia ulicznego w ciągach dróg powiatowych .


§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 05.05.2011 r., godz. 11.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.12.2012 r., godz. 11.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2012 r., godz. 11.31NieznanyEdycja strony
05.05.2011 r., godz. 11.12NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1723 razy.