Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr IV / 20 / 2011 RADY POWIATU GRÓJECKIEGO z dnia 21 stycznia 2011 r.

w sprawie: objęcia mandatu radnego.
Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa /Dz. U. Nr 176, poz. 1190 – tekst jedn. z 2010 r / w związku z uchwałą Nr III/17/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Zakrzewskiego
uchwala się, co następuje:


§ 1

Stwierdza się, że Waldemar Kopczyński objął mandat radnego w okręgu wyborczym
nr 3 z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Powiat Sprawny i Przyjazny lista
nr 21 na miejsce Tadeusza Zakrzewskiego, którego mandat wygasł w związku ze zrzeczeniem się przez niego mandatu.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu, którego zobowiązuje się do doręczenia niniejszej uchwały Waldemarowi Kopczyńskiemu, Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Radomiu.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 08.02.2011 r., godz. 10.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.02.2011 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.02.2011 r., godz. 10.43NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4523 razy.