Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr III/ 17 /2010 RADY POWIATU GRÓJECKIEGO z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Zakrzewskiego
Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. Nr 176, poz. 1190- tekst jedn. z 2010 r. z późn. zm./
uchwala się co następuje :§ 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Tadeusza Zakrzewskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 21 Komitetu Wyborczego Wyborców Powiat Sprawny i Przyjazny, wobec zrzeczenia się przez niego mandatu w związku
z wyborem na wójta.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu, którego zobowiązuje się do doręczenia niniejszej uchwały: Tadeuszowi Zakrzewskiemu, Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Radomiu.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 08.02.2011 r., godz. 10.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.02.2011 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.02.2011 r., godz. 10.43NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4338 razy.