Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 56/2004 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 32, ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1592 - tekst jednolity z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1

Uchwala się na rok szkolny 2004/2005 Regulamin Przyznawania i Przekazywania Stypendiów na Wyrównywanie Szans Edukacyjnych dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 29.09.2004 r., godz. 14.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.12.2012 r., godz. 09.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 09.55NieznanyEdycja strony
29.09.2004 r., godz. 14.01NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2653 razy.