Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 55/2004 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w nowym Mieście n. Pilicą.
Na podstawie art. 5c pkt 2 w zw. z art. 36a ust 1,2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 67, poz.329 tekst jednolity z 1996r. z późn. zm.) w zw. z art.32 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 tekst jedn. z 200l r., z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1

Powierza się stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowym Mieście n-Pilicą , po przeprowadzonym konkursie, Pani Agnieszce Trytko-Ciesielskięj.


§ 2

Stanowisko Dyrektora powierza się na okres pięciu lat szkolnych , od dnia l września 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 06.09.2004 r., godz. 09.36
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.12.2012 r., godz. 09.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 09.54NieznanyEdycja strony
06.09.2004 r., godz. 09.36NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2451 razy.