Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 52/2004 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę bankową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r, o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 142, poz. 1592 – tekst jedn. z późn. zm./ w zw. z art. 19 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r, z późn. zm./ uchwala się co następuje:


§ 1

Upoważnić Bank Spółdzielczy w Grójcu, ul. Jatkowa 3 do sprawowania obsługi bankowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzime w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59.


§ 2

Zarząd Powiatu upoważnia do zawarcia umowy o obsłudze bankowej z bankiem wskazanym w § 1.
- Panią Katarzynę Średnicką Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- Panią Teresę Zgutczynską Głównego księgowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- Panią Marię Frask Inspektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


§ 3

Zarząd Powiatu upoważnia do dysponowania środkami na rachunkach bankowych:
- Panią Katarzynę Średnicką Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- Panią Teresę Zgutczynską Głównego księgowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pomocy Rodzinie
- Panią Marię Frask Inspektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 06.09.2004 r., godz. 09.28
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.12.2012 r., godz. 09.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 09.52NieznanyEdycja strony
06.09.2004 r., godz. 09.28NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2671 razy.