Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 51/2004 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 19 sierpnia 2004 r.

O przystąpieniu do realizacji projektu na Działanie 2.2/ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 32 ust. 1 Ustawy
o samorządzie powiatowym Z dnia 5 czerwca 1998 r. /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./ oraz na podstawie Uchwały Nr XVIII/153/2004 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Grójeckiego na lala 2004 – 2016 uchwala się, co następuje:


§ 1

Przystępuje się do realizacji projektu na działanie 2.2 w ramach ZPORR.


§ 2

Realizacja projektu obejmuje lata 2004 - 2006.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 06.09.2004 r., godz. 09.26
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.12.2012 r., godz. 09.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 09.51NieznanyEdycja strony
06.09.2004 r., godz. 09.26NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2649 razy.