Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 50/2004 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 19 sierpnia 2004 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu na działanie 2.2/ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 32 ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./ oraz na podstawie Uchwały Nr XVIII/153/2004 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Grójeckiego na lala 2004 - 2016 uchwala się, co następuje:

§1

Powołuje się zespół do spraw opracowania projektu na działanie 2.2 w ramach ZPORR w następującym składzie:
1. Aleksandra Skarżyńska - Członek Zarządu
2. Małgorzata Czerwińska - Podinspektor Wydziału Edukacji
3. Wiesława Cąderek - Dyrektor CKU w Jasieńcu
4. Jerzy Wójcik – Kierownik Wydziału Promocji
5. Józef Zawiślak – Z-ca Kierownika Wydziału Finansowego
6. Edyta Ciaś – Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


§ 2

Zadaniem zespołu jest opracowanie wniosku o finansowanie projektu przyznawania
i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów w ramach programu ZPORR, priorytet – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działanie – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.


§ 3

Przewodniczącym zespołu oraz Pełnomocnikiem do reprezentowania wnioskodawcy ustanawia się p. Aleksandrę Skarżyńską.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 06.09.2004 r., godz. 09.21
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.12.2012 r., godz. 09.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 09.51NieznanyEdycja strony
04.12.2012 r., godz. 09.50NieznanyEdycja strony
06.09.2004 r., godz. 09.21NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2561 razy.