Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 48/2004 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 12 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmiany nazwy szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, ul. Polna 17.
Na podstawie art: 60 ust. 1- ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 67 z 1996r., poz. 329 z późn. zm.) w zw. z § 1 ust.2 załącznika nr 2 -ust.3 załącznika nr 3 i ust.7 załącznika nr 5b do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2001r. (Dz.U.Nr 61. poz.624 z 2001 r. - z późn.zm.) uchwala się co następuje:


§ 1

Na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkól Specjalnych w Grójcu , ul.Polna 17 dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy placówki, pomijając w jej nazwie oraz nazwie szkół wchodzących w skład zespołu określenie „specjalna”


§ 2


Nazwa szkoły otrzymuje brzmienie:
Zespól Szkół w Grójcu , ul Polna 17 a szkoły wchodzące w skład zespołu:
Zespól Szkół - Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół - Gimnazjum
Zespół Szkół - Zasadnicza Szkoła Zawodowa


§ 3

Szczegółową organizację szkoły określa statut Zespołu Szkół w Grójcu , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4

Szkoła na tablicy urzędowej, sztandarze, świadectwach oraz pieczęciach, którymi opatruje świadectwa i legitymacje szkolne pomija określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności.


§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz Zespołu Szkół, ul. Polna 17§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 06.09.2004 r., godz. 09.17
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.12.2012 r., godz. 09.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 09.49NieznanyEdycja strony
06.09.2004 r., godz. 09.17NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2629 razy.