Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 47/2004 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 12 sierpnia 2004 r.

w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej.
Na podstawie art.85 ust.3 - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 67, poz 329 tekst jednolity z 1996r. z późn. zm.) w związku z art.8 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 142, poz. l592 z 2001r. z późn. zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1

Nadaje się z dniem 12 sierpnia 2004 r. uprawnienia szkoły publicznej dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Mieście n.Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na czas nieokreślony.


§ 2

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.


§ 3

Szkołą może wydawać świadectwa równorzędne ze świadectwami szkoły publicznej.


§ 4

Świadectwa wydawane przez szkołę winny zawierać klauzulę powołującą się na niniejszą
- uchwałę.


§ 5

Decyzja o przyznaniu szkole uprawnień szkoły publicznej może zostać cofnięta, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie warunków określonych w art.7 ust. 3 - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 06.09.2004 r., godz. 09.15
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.12.2012 r., godz. 09.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 09.49NieznanyEdycja strony
06.09.2004 r., godz. 09.15NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2725 razy.