Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 46/2004 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 12 sierpnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia zmian regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.
Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późniejszymi zmianami / oraz § 14 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu uchwala się co następuje:

§1

Uchwala się zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 06.09.2004 r., godz. 09.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.12.2012 r., godz. 09.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 09.48NieznanyEdycja strony
06.09.2004 r., godz. 09.12NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2522 razy.