Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 44/2004 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 sierpnia 2004 r.

w sprawie świadczenia usług opiekuńczych za pełną odpłatnością w Domach Pomocy Społecznej.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:§ 1

Zezwala się dyrektorom Domów Pomocy Społecznej podległych Powiatowi Grójeckiemu do świadczenia całodobowych usług opiekuńczych za pełną odpłatnością wynikającą ze średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.


§ 2

Przy przyjęciu mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej należy wymagać dokumentów, o których mowa w art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.


§ 3

Opłaty wnoszone za pobyt w Domu Pomocy Społecznej stanowią dochód powiatu grójeckiego.


§ 4

Zobowiązuje się dyrektorów Domów Pomocy Społecznej do składania 2 razy
w roku sprawozdań finansowych z uzyskanych z tego tytułu dochodów.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom Domów Pomocy Społecznej
w Tomczycach, Nowym Mieście n/ Pilicą i Lesznowoli.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 06.09.2004 r., godz. 09.04
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.12.2012 r., godz. 09.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 09.47NieznanyEdycja strony
06.09.2004 r., godz. 09.04NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2530 razy.