Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 56/2003 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2002 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego w związku z uchwałą Nr 5/ 2003 Rady Społecznej SPZOZ Grójec z dnia 23.09.2003r. uchwala się co następuje:


§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe- bilans za rok 2002 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 29.09.2003 r., godz. 10.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.12.2012 r., godz. 14.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 14.28NieznanyEdycja strony
29.09.2003 r., godz. 10.50NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2836 razy.