Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 55/2003 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 19 września 2003 r.

W sprawie: czasowego powierzenia obowiązków Dyrektora SPZOZ w Nowym Mieście.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 142, poz. 1592 tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm./ uchwala się co następuje:


§ 1

Powierza się z dniem 19.09.2003 r. Stanisławowi Karczewskiemu, Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa, pełnienie obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n. Pilicą, do czasu powołania dyrektora SPZOZ§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 29.09.2003 r., godz. 10.49
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.12.2012 r., godz. 14.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 14.27NieznanyEdycja strony
29.09.2003 r., godz. 10.49NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2591 razy.