Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 53/2003 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 19 września 2003 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec, w Grójcu
Na podstawie art. 5c pkt. 2 w zw. z art. 36a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329, tekst jedn. z 1996 r.z późn. zm. ) w zw. z art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592, tekst jedn. z 2001 r. z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:§ 1

Powierza się stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec, w Grójcu po przeprowadzonym konkursie, Pani Annie Marii Górskiej.


§ 2

Stanowisko Dyrektora powierza się na okres pięciu lat szkolnych, od dnia 19 września 2003 r. do 31 sierpnia 2008 r.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 29.09.2003 r., godz. 10.49
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.12.2012 r., godz. 14.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 14.25NieznanyEdycja strony
29.09.2003 r., godz. 10.49NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2833 razy.