Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Rejestracja pojazdu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
UL. J.PIŁSUDSKIEGO 59
05-600 GRÓJEC
e-mail: rejestracja@grojec.pl
tel. 48 665 11 31
tel./fax 48 665 11 07

DODATKOWE INFORMACJE:

OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZINACH

poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek-piątek w godzinach 7.30- 15.30

KASA CZYNNA
poniedziałek w godzinach 8.00-15.30
wtorek-piątek w godzinach 7.30- 15.00

Obsługa Interesantów z gmin: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy

Tomasz Nowakowski – Naczelnik wydziału
tel. 48-665 11 35, pokój nr 5

Zbigniew Szymański – Z-ca Naczelnika
tel. 48 665 11 32

Anna Jakubczak – Inspektor
Aneta Jaroszkiewicz – Inspektor tel. 48 665 11 31
Małgorzata Korzenko –Inspektor
Agnieszka Pruszkowska – Inspektor, e-mail: rejestracja@grojec.pl
Tamara Siwkowska – Inspektor

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INTERNETOWEJ REZERWACJI TERMINU WIZYTY.

Aby skorzystać z dostępnych usług online użyj następującego linku : http://kolejka.grojec.pl/ Link do internetowej rezerwacji dostępny jest też na stronie www.grojec.pl

Mieszkańców gminy Warka w zakresie wydawania praw jazdy oraz rejestracji pojazdów zapraszamy do Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Warce
ul. Warszawska 45
05-660 Warka (budynek CESiR)
tel./fax 48 667 48 17
e-mail: komunikacja.warka@poczta.internetdsl.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

FILIA WYDZIAŁU

OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZINACH

poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek-piątek w godzinach 7.30- 15.30

Bogusława Guba – Inspektor
Marcin Jakubczak Inspektor
Krzysztof Pawelczyk – Inspektor tel./ fax 48 667 48 17

OPŁATY

Warunkiem przyjęcia wniosku jest uiszczenie
opłaty komunikacyjnej, którą można dokonać :
• w kasie Starostwa Powiatowego w Grójcu pokój nr 10,
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
• przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Grójcu:
Bank Spółdzielczy w Grójcu ul. Jatkowa 3, 05-600 Grójec
Nr konta: 96 9128 0002 2001 0000 0866 0032Poniżej przedstawiamy krótki PORADNIK, który w pewnym stopniu przybliży Państwu niektóre zagadnienia związane z rejestracją pojazdów.
Jest to tylko część zagadnień jakimi zajmuje się Nasz Wydział.
Proszę pamiętać, że każda sprawa jest inna w związku z tym należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji z posiadanymi dokumentami w celu weryfikacji.

Sprawa:

REJESTRACJA :

1. REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO

Do rejestracji należy przedstawić wniosek wraz z dokumentami przedstawionymi w oryginale lub kopie poświadczone notarialnie
• Dokument własności pojazdu
• Karta pojazdu (jeżeli była wydana)
• Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji
• Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty.
W przypadku sprzedaży pojazdu przez wyspecjalizowany salon sprzedaży – powyższy dokument może być zastąpiony oświadczeniem tego salonu, że jest w posiadaniu oryginału lub kopii dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy
• Oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci pojazdów lub informacja na dokumencie własności
• Wyciąg z KRS-u w przypadku firmy zarejestrowanej w Sądzie Gospodarczym
• Dokument potwierdzający udzielenie upoważnienia/ pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
• Dowód osobisty (do wglądu)
• Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty (komunikacyjnej i ewidencyjnej)
OPŁATY (podane poniżej kwoty zawierają opłatę ewidencyjną):
 180,50 zł – opłata za rejestrację pojazdów samochodowych
 121,50 zł – opłata za rejestrację motocykli, ciągników rolniczych, przyczep, naczep, pojazdu samochodowego innego
 111,50 zł – opłata za rejestrację motoroweru

2. REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE RP

Do rejestracji należy przedstawić wniosek wraz z dokumentami przedstawionymi w oryginale lub kopie poświadczone notarialnie
• Dokument własności pojazdu (faktura, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu, i inne)
• Dowód rejestracyjny pojazdu
• Karta pojazdu , jeżeli była wydana
• Tablice rejestracyjne
• Wyciąg z KRS-u w przypadku firmy zarejestrowanej w Sądzie Gospodarczym
• Dokument potwierdzający udzielenie upoważnienia/ pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
• Dowód osobisty (do wglądu)
• Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC (do wglądu)
• Przypominamy, że badanie techniczne pojazdu powinno być ważne co najmniej 30 dni, na tyle ile wydawane jest pozwolenie czasowe
• Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty (komunikacyjnej i ewidencyjnej)
OPŁATY (podane poniżej kwoty zawierają opłatę ewidencyjną):
 180,50 zł – opłata za rejestrację pojazdów samochodowych
 121,50 zł – opłata za rejestrację motocykli, ciągników rolniczych, przyczep, naczep, pojazdu samochodowego innego
 111,50 zł – opłata za rejestrację motoroweru
 81 zł - w przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w naszym powiecie posiadających „unijne” tablice rejestracyjne (z gwiazdkami)

3. REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

Do rejestracji należy przedstawić wniosek wraz z dokumentami przedstawionymi w oryginale lub kopie poświadczone notarialnie
• Dokument własności pojazdu
• Dowód rejestracyjny pojazdu
• Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane
• Tłumaczenia zagranicznych dokumentów sporządzane przez tłumacza przysięgłego, jeżeli są wymagane
• Dokument odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE
• Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku, gdy pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE
• Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku
• Wyciąg z KRS-u w przypadku firmy zarejestrowanej w Sądzie Gospodarczym
• Dokument potwierdzający udzielenie upoważnienia/ pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
• Dowód osobisty (do wglądu)
• Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty (komunikacyjnej i ewidencyjnej)
OPŁATY (podane poniżej kwoty zawierają opłatę ewidencyjną):
 256 zł – opłata za rejestrację pojazdów samochodowych
 197 zł – opłata za rejestrację motocykli, pojazdu samochodowego innego
 121,50 zł – opłata za rejestrację ciągnika rolniczego, przyczepy i naczepy
 111,50 zł – opłata za rejestrację motoroweru


INFORMACJE DODATKOWE:

 Czasowej rejestracji można dokonać warunkowo w przypadku braku poniższych dokumentów:
 dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub brak tego obowiązku
 dowód odprawy celnej przywozowej

jeżeli właściciel pojazdu złoży stosowne oświadczenie, że w okresie od tej czasowej rejestracji aż do wydania stałego dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu oraz, że dostarczy brakujące dokumenty najpóźniej w dniu odbioru stałego dowodu rejestracyjnego.
 Rejestracja czasowa dokonywana jest z urzędu na okres 30 dni, Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA O 14 DNI, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zamówienia dokumentów w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie
 Po dokonaniu czasowej rejestracji wydawane są następujące dokumenty:
 Pozwolenie czasowe
 Nalepka na szybę
 Tablice rejestracyjne
 Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana należy się zgłosić z:
 Pozwoleniem czasowym
 Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC
 Dowodem osobistym
 Dokumentem potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
 Innym dokumentem, do którego złożenia zobowiązał się właściciel pojazdu


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Wydział Komunikacji i Transportu
Wprowadził:Nieznany, data: 28.07.2003 r., godz. 10.59
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Woźniak, data: 25.05.2020 r., godz. 08.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.05.2020 r., godz. 08.44Małgorzata WoźniakEdycja strony
24.03.2020 r., godz. 10.03Małgorzata WoźniakEdycja strony
24.03.2020 r., godz. 10.02Małgorzata WoźniakEdycja strony
24.03.2020 r., godz. 10.00Małgorzata WoźniakEdycja strony
24.03.2020 r., godz. 09.57Małgorzata WoźniakEdycja strony
03.03.2020 r., godz. 15.28Małgorzata WoźniakEdycja strony
03.03.2020 r., godz. 15.27Małgorzata WoźniakEdycja strony
25.02.2020 r., godz. 08.13Małgorzata WoźniakEdycja strony
20.03.2018 r., godz. 08.28Małgorzata WoźniakEdycja strony
19.01.2017 r., godz. 08.14NieznanyEdycja strony
04.10.2016 r., godz. 09.21NieznanyEdycja strony
04.10.2016 r., godz. 09.20NieznanyEdycja strony
04.10.2016 r., godz. 09.04NieznanyEdycja strony
07.12.2015 r., godz. 14.46Adam PodemskiEdycja strony
04.12.2015 r., godz. 09.24Adam PodemskiEdycja strony
23.03.2015 r., godz. 09.58Adam PodemskiEdycja strony
19.01.2015 r., godz. 12.45NieznanyEdycja strony
14.07.2014 r., godz. 11.01NieznanyEdycja strony
13.06.2014 r., godz. 09.39NieznanyEdycja strony
13.06.2014 r., godz. 09.25NieznanyEdycja strony
26.11.2012 r., godz. 13.51NieznanyEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 10.14NieznanyEdycja strony
15.02.2012 r., godz. 15.56NieznanyEdycja strony
14.02.2012 r., godz. 14.42NieznanyEdycja strony
28.07.2003 r., godz. 10.59NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 80591 razy.