Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 14/2007 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej za 2006 rok.
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z późn. zm. /,

uchwala się co następuje :

§ 1

Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 rok w ujęciu tabelarycznym i opisowym oraz sprawozdanie finansowe
z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury za 2006 rok.

§ 2

Zarząd Powiatu przedłoży Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 rok w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 29.05.2007 r., godz. 10.07
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.12.2012 r., godz. 12.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.12.2012 r., godz. 12.01NieznanyEdycja strony
29.05.2007 r., godz. 10.07NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2269 razy.