Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 12/2007 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 8 marca 2007 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Wsi pełnomocnictwa.
Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 142, poz. 1592 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm./
uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Wsi Jackowi Domańskiemu pełniącemu funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Wsi do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu Grójeckiego, a w szczególności umożliwienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Wsi złożenia wniosku do Programu „Działaj Lokalnie V” oraz w przypadku pozytywnego jego rozpatrzenia - samodzielną realizację działań zgodnych z jego statutem oraz finansowe rozliczenie projektu. Pełnomocnictwo obejmuje okres realizacji i rozliczenia projektu prowadzonego w ramach „Działaj Lokalnie V”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 27.03.2007 r., godz. 14.39
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.12.2012 r., godz. 10.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.12.2012 r., godz. 10.46NieznanyEdycja strony
27.03.2007 r., godz. 14.39NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2263 razy.