Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Raport o stanie powiatu za rok 2018

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.


Debata nad Raportem o stanie powiatu grójeckiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Grójcu w dniu 27.06.2019r. o godz. 10.00.


W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu
Wprowadził:Małgorzata Woźniak, data: 13.06.2019 r., godz. 13.12
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Woźniak, data: 19.06.2019 r., godz. 14.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.06.2019 r., godz. 14.45Małgorzata WoźniakEdycja strony
19.06.2019 r., godz. 09.11Małgorzata WoźniakEdycja strony
14.06.2019 r., godz. 07.46Małgorzata WoźniakEdycja strony
13.06.2019 r., godz. 13.27Małgorzata WoźniakEdycja strony
13.06.2019 r., godz. 13.22Małgorzata WoźniakEdycja strony
13.06.2019 r., godz. 13.20Małgorzata WoźniakEdycja strony
13.06.2019 r., godz. 13.15Małgorzata WoźniakEdycja strony
13.06.2019 r., godz. 13.14Małgorzata WoźniakEdycja strony
13.06.2019 r., godz. 13.12Małgorzata WoźniakDodanie strony

Strona oglądana: 379 razy.