Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

28.04.2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 96186-2015 z dnia 2015-04-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grójec
Zamówienie zostało podzielone na dwie części : Część I obejmuje digitalizację zbiorów biblioteki muzealnej (księgozbioru wraz ze starodrukami), tj. 1862 (woluminów książek 1279, zeszytów czasopism 307, inne 276). W sumie od 350 000...
Termin składania ofert: 2015-05-05
________________________________________
Numer ogłoszenia: 97072 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 96186 - 2015 data 27.04.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, tel. 048 6651100, fax. 048 6704414.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
• Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.1).
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: -określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a) Na część I jedną usługę polegającą na digitalizacji zbiorów bibliotecznych lub archiwalnych, w zakresie skanowania i opisu Dublin Core o wartości minimum 300 000 zł brutto b) Na część II usługi w zakresie digitalizacji obiektów muzealnych w zakresie skanowania, fotografowania i opisu Dublin Core o łącznej wartości minimum 300 000 złotych brutto.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 28.04.2015 r., godz. 10.06
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 04.05.2015 r., godz. 10.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.05.2015 r., godz. 10.37Adam PodemskiEdycja strony
28.04.2015 r., godz. 10.06Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1919 razy.