Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 94313-2013 z dnia 2013-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grójec
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: wykonaniu Remontu konserwatorskiego elewacji pałacyku w Jurkach - siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach zgodnie z książką przedmiarów oraz Szczegółową...
Termin składania ofert: 2013-06-14
________________________________________
Numer ogłoszenia: 105419 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 94313 - 2013 data 29.05.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, tel. 048 6651100, fax. 048 6704414.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
• W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: wykonaniu Remontu konserwatorskiego elewacji pałacyku w Jurkach - siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach zgodnie z książką przedmiarów oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą Część III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA..
• W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: wykonaniu Remontu konserwatorskiego elewacji pałacyku w Jurkach - siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach zgodnie z książką przedmiarów oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Projektem budowlano konserwatorskim remontu elewacji wraz ze stolarką okienną pałacyku w Jurkach gmina Pniewy, Pow. Grójecki, Woj. Mazowieckie Dz. nr 20/1. stanowiącymi Część III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, Polska Punkt informacyjny /parter/..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, Polska Punkt informacyjny /parter/..


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Marian Górski - Starosta Grójecki
Wprowadził:Nieznany, data: 10.06.2013 r., godz. 13.41
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.06.2013 r., godz. 13.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.06.2013 r., godz. 13.41NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2604 razy.