Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja...

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 108559-2012 z dnia 2012-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grójec
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja...
Termin składania ofert: 2012-05-24
________________________________________
Numer ogłoszenia: 113511 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 108559 - 2012 data 16.05.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, tel. 048 6651100, fax. 048 6704414.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, Polska, Punkt informacyjny /parter/..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, Polska, Punkt informacyjny /parter/..


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.05.2012 r., godz. 13.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.05.2012 r., godz. 13.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2012 r., godz. 13.48NieznanyEdycja strony
22.05.2012 r., godz. 13.46NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4177 razy.