Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

21.09.2011

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 236745-2011 z dnia 2011-09-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grójec
Budowa Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce wraz z parkingiem. Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień...
Termin składania ofert: 2011-09-22
________________________________________
Numer ogłoszenia: 250617 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 236745 - 2011 data 05.09.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, tel. 048 6651100, fax. 048 6704414.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Punkt informacyjny. Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, Polska..
• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Punkt informacyjny. Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, Polska..


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 21.09.2011 r., godz. 13.08
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.09.2011 r., godz. 13.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.09.2011 r., godz. 13.10NieznanyEdycja strony
21.09.2011 r., godz. 13.08NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2827 razy.