Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

KONSERWACJA ZABYTKÓW RUCHOMYCH ZE ZBIORÓW MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE.

Termin składania ofert: 2011-05-19
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 125671-2011 z dnia 2011-04-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grójec
KONSERWACJA ZABYTKÓW RUCHOMYCH ZE ZBIORÓW MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE. Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania ofert: 2011-05-19
________________________________________
Numer ogłoszenia: 133191 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 125671 - 2011 data 28.04.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, tel. 048 6651100, fax. 048 6704414.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał.I.
• W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Konserwacja obrazów. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 50.85.00.00-8..
• W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Konserwacja obrazów. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał.I.
• W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Konserwacja tkanin. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 50.85.00.00-8..
• W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Konserwacja tkanin. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał.I.
• W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Konserwacja grafik, map i dokumentów. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 50.85.00.00-8.
• W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Konserwacja grafik, map i dokumentów. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał.I.
• W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Konserwacja ram 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 50.85.00.00-8.
• W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Konserwacja ram 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 10.05.2011 r., godz. 11.03
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.05.2011 r., godz. 11.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.05.2011 r., godz. 11.03NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4612 razy.