Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 W Stara Wieś – Błędów w miejscowości Skowronki na odcinku od km 1+700 do km 2+000 o długości 300,00 mb.

Ogłoszenie nr 540081105-N-2019 z dnia 25-04-2019 r.
Ogłoszenie nr 540081105-N-2019 z dnia 25-04-2019 r.
Grójec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 529880-N-2019
Data: 27/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Grójecki, Krajowy numer identyfikacyjny 67022314900000, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(48)6651100, +48(48)6651134, e-mail sekretarz@grojec.pl, renata.krawczynska@grojec.pl, faks +48(48)6651147.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Punkt: IV.6.3) Termin związania ofertą
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 41 (od ostatecznego terminu składania ofert)


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak
Wprowadził:Małgorzata Woźniak, data: 25.04.2019 r., godz. 13.17
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Woźniak, data: 25.04.2019 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2019 r., godz. 13.17Małgorzata WoźniakEdycja strony
25.04.2019 r., godz. 13.17Małgorzata WoźniakDodanie strony

Strona oglądana: 1314 razy.