Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 W Rożce - Ciechlin w miejscowości Ciechlin na odcinku od km 5+060 do km 5+660 o długości 600,00 mb W SIWZ

Ogłoszenie nr 500215701-N-2018 z dnia 07-09-2018 r. Grójec.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 613961-N-2018
Data: 07/09/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Grójecki, Krajowy numer identyfikacyjny 670223149, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(48)6651100, +48(48)6651134, e-mail sekretarz@grojec.pl, renata.krawczynska@grojec.pl, faks +48(48)6651147.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Punkt: III.2.PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Ineza Banach, data: 10.09.2018 r., godz. 09.56
Ostatnia aktualizacja:Ineza Banach, data: 10.09.2018 r., godz. 09.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.09.2018 r., godz. 09.58Ineza BanachEdycja strony
10.09.2018 r., godz. 09.56Ineza BanachDodanie strony

Strona oglądana: 1561 razy.