Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1688 W NOWE MIASTO – DOMANIEWICE

Ogłoszenie nr 500168905-N-2018 z dnia 18-07-2018 r.
ogłoszenie powiązane
Numer: 583109-N-2018 z dnia 04/07/2018


-------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 500168905-N-2018 z dnia 18-07-2018 r.
Grójec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583109-N-2018
Data: 04/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Grójecki, Krajowy numer identyfikacyjny 670223149, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(48)6651100, +48(48)6651134, e-mail sekretarz@grojec.pl, renata.krawczynska@grojec.pl, faks +48(48)6651147.
Adres strony internetowej (url): www.bipgrojec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II Przedmiot zamówienia
Punkt: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy drogi na następujących odcinkach: - od km 1+300 do km 2+450 o długości 1150,00 mb - od km 3+920 do km 6+800 o długości 2880,00 mb - od km 8+000 do km 9+650 o długości 1650,00 mb - od km 10+400 do km 10+650 o długości 250,00mb Ogółem na długości 5930,00mb Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac: 1. Roboty przygotowawcze- obustronna ścinka poboczy 2. Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni 3. Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni 4. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-2 w ilości 100,00 kg/m2 o grubości 4 cm po zagęszczeniu 5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-2 o grubości 4 cm po zagęszczeniu 6. Wykonanie poboczy z destruktu o szerokości 0,50 m po obu stronach drogi 7. Oznakowanie znakami aktywnymi D-6 LED przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowania poziomego. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie technicznym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac . Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa drogi będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia. Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Przebudowa drogi powiatowej nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy drogi na następujących odcinkach: - od km 1+300 do km 2+450 o długości 1150,00 mb - od km 3+920 do km 6+800 o długości 2880,00 mb - od km 8+000 do km 9+650 o długości 1650,00 mb - od km 10+400 do km 10+650 o długości 250,00mb Ogółem na długości 5930,00mb Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac: 1. Roboty przygotowawcze- obustronna ścinka poboczy 2. Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni 3. Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni 4. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-2 w ilości 100,00 kg/m2 o grubości 4 cm po zagęszczeniu 5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-2 o grubości 4 cm po zagęszczeniu 6. Wykonanie poboczy z destruktu o szerokości 0,75 m po obu stronach drogi 7. Oznakowanie znakami aktywnymi D-6 LED przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowania poziomego. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie technicznym, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac . Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa drogi będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia. Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert
W ogłoszeniu jest: Data:2018-07-19, godzina 10;00
W ogłoszeniu powinno być: Data:2018-07-23, godzina 10:00


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Starosta Grójecki Marek Ścisłowski
Wprowadził:Małgorzata Woźniak, data: 18.07.2018 r., godz. 13.59
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Woźniak, data: 18.07.2018 r., godz. 14.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.07.2018 r., godz. 14.00Małgorzata WoźniakEdycja strony
18.07.2018 r., godz. 13.59Małgorzata WoźniakDodanie strony

Strona oglądana: 1627 razy.