Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania do pracowni szkolnych” w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X

Ogłoszenie nr 500042740-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.
Ogłoszenie powiązane


Ogłoszenie nr 522221-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.
-------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 500042740-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.
Grójec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 522221-N-2018
Data: 23/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Grójecki, Krajowy numer identyfikacyjny 670223149, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(48)6651100, +48(48)6651134, e-mail sekretarz@grojec.pl, renata.krawczynska@grojec.pl, faks +48(48)6651147.
Adres strony internetowej (url): www.bipgrojec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: DATA:2018-03-05
W ogłoszeniu powinno być: DATA:2018-03-07


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Starosta Grójecki
Wprowadził:Małgorzata Woźniak, data: 27.02.2018 r., godz. 15.13
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Woźniak, data: 27.02.2018 r., godz. 15.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.02.2018 r., godz. 15.17Małgorzata WoźniakEdycja strony
27.02.2018 r., godz. 15.13Małgorzata WoźniakEdycja strony
27.02.2018 r., godz. 15.13Małgorzata WoźniakDodanie strony

Strona oglądana: 2215 razy.