Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

Ogłoszenie nr 500072477-N-2017 z dnia 08-12-2017 r.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 625568-N-2017 z dnia 2017-12-01 r.
Powiat Grójecki: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Grójcu

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 500072477-N-2017 z dnia 08-12-2017 r.
Grójec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 625568-N-2017
Data: 01-12-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Grójecki, Krajowy numer identyfikacyjny 670223149, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(48)6651100, +48(48)6651134, e-mail sekretarz@grojec.pl, renata.krawczynska@grojec.pl, faks +48(48)6651147.
Adres strony internetowej (url): www.bipgrojec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I Zamawiający
Punkt: 1.4) Komunikacja
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: w formie pisemnej w postaci papierowej Adres:
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: w formie pisemnej w postaci papierowej Adres: Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, Polska Punkt informacyjny /parter/,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV Procedura
Punkt: IV.2.2 ) Kryteria
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Odległość do placówki wykonawcy o której mowa w pkt 8.1.5 SIWZ 5,00 Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz paczek 5,00 Liczba osób wykonująca działalność operacyjną w realizacji niniejszego zamówienia na terenie województwa mazowieckiego zatrudniona na umowę o pracę według stanu na dzień 28.11.2017r 30,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Odległość do placówki wykonawcy o której mowa w pkt 8.1.5 SIWZ 5,00 Możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz paczek 5,00 Liczba osób wykonująca działalność operacyjną w realizacji niniejszego zamówienia na terenie województwa mazowieckiego zatrudniona na umowę o pracę według stanu na dzień 31.10.2017r 30,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6) Informacje administracyjne
Punkt: IV.6.2)Termin skladania ofert
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-11, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-13, godzina: 14:00,


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Starosta Grójecki
Wprowadził:Małgorzata Woźniak, data: 08.12.2017 r., godz. 14.50
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Woźniak, data: 08.12.2017 r., godz. 15.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2017 r., godz. 15.04Małgorzata WoźniakEdycja strony
08.12.2017 r., godz. 14.52Małgorzata WoźniakEdycja strony
08.12.2017 r., godz. 14.50Małgorzata WoźniakDodanie strony

Strona oglądana: 2275 razy.