Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Remont konserwatorski elewacji pałacyku w Jurkach - siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach. Numer ogłoszenia: 94313 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 94313-2013 z dnia 2013-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grójec
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: wykonaniu Remontu konserwatorskiego elewacji pałacyku w Jurkach - siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach zgodnie z książką przedmiarów oraz Szczegółową...
Termin składania ofert: 2013-06-14
________________________________________
Numer ogłoszenia: 94523 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 94313 - 2013 data 29.05.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, tel. 048 6651100, fax. 048 6704414.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
• Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.4).
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Marian Górski - Starosta Grójecki
Wprowadził:Nieznany, data: 29.05.2013 r., godz. 15.52
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.05.2013 r., godz. 15.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2013 r., godz. 15.52NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4179 razy.