Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Remont Sali Konferencyjnej.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 57595-2012 z dnia 2012-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grójec
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: wykonaniu Remontu Sali Konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu zgodnie z książką przedmiarów stanowiącą Część III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA niniejszej...
Termin składania ofert: 2012-03-28
________________________________________
Numer ogłoszenia: 57697 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 57595 - 2012 data 13.03.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, tel. 048 6651100, fax. 048 6704414.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
• W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych..
• W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Druk oferty wraz z kosztorysem stanowiący załącznik do oferty, (Zał. nr 1 do SIWZ) 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 13.03.2012 r., godz. 10.42
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.03.2012 r., godz. 10.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.03.2012 r., godz. 10.42NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4172 razy.